GRAFISK DESIGN
IDENTITET


BRUNZELL DESIGN utvecklar koncept inom grafisk design, kommunikation och illustration. Fokus ligger i huvudsak på företagsidentiteter, förpackningar, trycksaker och böcker. Men även hemsidor och andra digitala behov kan tillgodoses.

Ofta består ett uppdrag bara av ett singeluppdrag. Det kan vara en trycksak, eller bok som behöver formges. Det kan vara en illustration som efterfrågas.

Men ibland behöver uppdragen ett lite djupare åtagande. Det kan vara när ett koncept behöver tas fram från grunden. Då börjar vi alltid med att sätta oss in i uppdragsgivarens företag och organisation. Hur vill företaget uppfattas? Vilken är mottagarna / målgruppen? Hur ser ekonomin ut? Vilka fördelar har företaget gentemot sina konkurrenter? Varför ska kunderna välja just det här företaget? När de frågorna fått svar kan vi tillsammans börja resan med vad som behöver göras.

En brief/uppdragsbeskrivning från kunden är alltid bra att utgå ifrån. På så sätt slipper vi gissa oss fram och lösningarna blir bättre redan från början. Finns en affärsplan och kanske till och med en marknadsplan tar vi gärna del av dessa också.

Har företaget en utarbetad grafisk profil sätter vi oss in i den innan projektet startar. Saknas en grafisk företagsprofil måste vi ändå försöka hitta en form som passar till ändamålet. Det tar dock lite längre tid. Skulle en grafisk företagsprofil saknas helt eller om den nuvarande har utarmats genom året och inte längre håller ihop, hjälper vi gärna till med att utveckla en ny eller uppdatera den ni har. Vid mindre profiluppdrag genomför vi det strategiska arbetet i samarbete med kunden. Vid större åtaganden tar Brunzell Design hjälp av ett nätverk av kunniga kollegor.

Vid en grafisk profilgenomgång ser vi över er logotyp, Vad använder ni för grafiska uttryck? Är färgskalan enhetlig och håller ihop, Vilka typsnitt används? Vilka grafiska element och bilder finns det? Vi skärskådar allt ert marknadsföringsmaterial för att se vad som håller måttet och vad som bör förbättras. Målet är att er företagsprofil skall vara enhetlig och tydlig. Vi hjälper er finna den röda tråd som bör genomsyra allt marknadsföringsmaterial och allt ni visar utåt. Det inkluderar till exempel kontorstryck, mässmontrar, skyltsystem, give-aways, annonser / banners, förpackningsdesign, trycksaker och webbsidor etc.

Grunden för all effektiv kommunikation är att vara konsekvent i hur man ser ut och att man är tydlig när man kommunicerar.

Välkommen till Brunzell Design!

GRUNDERNA I EN FÖRETAGSIDENTITET

LOGOTYP

Logotypen är grunden i ett företags varumärke. Sigillet, bomärket, vapenskölden. En logotyp består alltid av en ordbild och ibland även av en påhängande symbol.

FORM & GRAFIK

Ett företags grafiska identitet är inte komplett utan en klädedräkt. Färger och former utgör kostymen eller klänningen företaget bär. Formen kompletterar logotypen och fördjupa det visuella intrycket och identiteten.

TYPSNITT

Typsnitt, eller font som det heter i dataåldern, väljs av två olika skäl. Dels för att förstärka identiteten och skapa enhetlighet och dels för att värna läsbarhet och tydlighet. Typsnittsvalet väljs med fördel efter företagets temperament.

BILDER

Vilka sorts bilder och bildmanér hör bäst hemma tillsammans med den övriga identiteten? Konstnärliga svart/vita eller mycket färg? Kanske inga bilder alls utan bara grafik? Kanske skall det helt enkelt vara illustrationer istället?

HUR GÅR VI TILLVÄGA?

Vi utgår här från att målet redan är satt. Ni vet hur ni vill uppfattas och vad som gör er unika. Ni har med andra ord redan en affärsplan. Nästa steg blir då att fastställa hur vi skall gå tillväga för att skapa ett hållbart grafisk och kommunikativt koncept. 

01

BRIEF

Vi tar fram en uppdragsbeskrivning som redogör för uppdragets art, målsättning, media, tidplan

02

STRATEGI

Hur går vi tillväga? Vem gör vad? Vilka resurser krävs?

03

KONCEPT

Hitta ett bärande koncept som utgår ifrån företagets värderingar och mål

04

KREATIV IDÉ

Hur skall konceptet visualiseras och förmedlas?

05

AKTIVITETSPLAN

Vilka enheter skall framställas och i vilken ordning?

06

UTFÖRANDE

Konceptet skapas utefter vad vi kommit överens om. Design, bild, text osv.

EXEMPEL PÅ FÖRETAGIDENTITETER

BERG

BERG jobbar med fastighetsjuridik, bostadsrättsombildning och fastighetsutveckling

FRAKTAL

FRAKTAL erbjuder digital affärsutveckling.

The COUNCIL

The Council stödjer styrelser och ledningar i att definiera mål och identifiera utmaningarna i affärskritiska beslut och processer.

Tipsa dina kollegor!

Snabbinfo

Brunzell Design utför konsulttjänster inom grafisk design, konceptutveckling och illustration med personlighet, värme och service. Nära kunden, nära lösningen, nära formen.

FÖRETAGSIDENTITETER | TRYCKSAKER | WEBBPLATSER | KUNDTIDNINGAR | MÄSSMATERIAL | SKYLTSYSTEM | AFFISCHER | REKLAMMATERIAL | BROSCHYRER | FOLDRAR | BÖCKER | ANNONSER och mycket mer.

Kontakta