Brunzell Design är en design- och kommunikationspartner som med kreativa
idéer, grafisk form och stringens skapar visuella koncept åt företag och organisationer.

GRAFISK DESIGN

Grafisk design skapar identitet och igenkänning åt företag och produkter. Logotyper, grafik, typsnitt, färger, former och bildval är alla komponenter i den helhet som ger företag och produkter en egen unik profil. Målsättningen är ökad kännedomen och identifikation.

KONCEPTUTVECKLING

Det grafisk konceptet är bäraren som för kännedomen om företaget, produkterna och den visuella identiteten ut till mottagaren. Marknadsföring – trycksaker, webbplatser, expomaterial och annonser är exempel på media som hjälper till att skapa ett koncept så att budskapet når ut.

ILLUSTRATION

Illustration hör ibland ihop med designen och ibland är illustrationen en egen fristående bild. Illustrationer kan ge liv till en artikel eller visuellt förstärka ett budskap. Oavsett vilket är illustration ett väldigt bra sätt att åskådliggöra det man vill förmedla.

EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER

LOGOTYPER

Logotypen är grunden i ett företags
varumärke. Sigillet, bomärket,
vapenskölden. Här börjar det.

FÖRETAGSIDENTITETER

Oftast räcker det inte bara med en logotyp. Företaget måste ha en visuell identitet också. En image.

WEBBPLATSER

Från en enkel hemsida till en hel webbplats. Ett hem på internet är idag alla företags viktigaste kommunikationsåtgärd.

TIDNINGSDESIGN

Kundtidningar eller medlemstidningar. Tryckta eller som pdf.

TRYCKSAKER

Foldrar, broschyrer, kataloger, flyers böcker eller affischer med mera.

EXPOMATERIAL

Allt från roll-ups och vepor till montrar och reklammaterial som muggar och t-shirts.

SKYLTSYSTEM

Hänvisningsskyltar, fasadskyltar med mera.

ANNONSER

Annonsformgivning och annan marknadsföring.

EXEMPEL PÅ TIDIGARE UPPDRAG


Johan Brunzell

Grafisk Designer/Art Director DRMI

Jag som driver Brunzell Design heter Johan Brunzell. I över tjugofem år har jag arbetat med design, marknadsföring och illustration, både som anställd och genom att driva eget. Alla dessa år har givit mig en gedigen kunskap som jag tar med mig in i alla projekt,
stora som små.

(+46) 70588317

johan(at)brunzelldesign.se

HÖR AV DIG!

BRUNZELL DESIGN

Ny hemsida är under uppbyggnad...