Brunzell Design är en design- och kommunikationspartner som med kreativa idéer, grafisk form och stringens skapar visuella koncept åt företag och organisationer.

GRAFISK DESIGN

Grafisk design skapar identitet och
igenkänning åt företag och produkter.
Logotyper, grafik, typsnitt, färger,
former och bildval är alla komponenter
i den helhet som ger företag och
produkter en egen unik profil.
Målsättningen är ökad kännedomen
och identifikation.

KONCEPTUTVECKLING

Det grafisk konceptet är bäraren
som för kännedomen om företaget,
produkterna och den visuella identiteten
ut till mottagaren. Marknadsföring
– trycksaker, webbplatser, expomaterial
och annonser är exempel på media som
hjälper till att skapa ett koncept så
att budskapet når ut.

ILLUSTRATION

Illustration hör ibland ihop med
designen och ibland är illustrationen
en egen fristående bild. Illustrationer
kan ge liv till en artikel eller visuellt
förstärka ett budskap. Oavsett vilket
är illustration ett väldigt bra sätt
att åskådliggöra det man vill förmedla.

Exempel på applikationer

Logotyper


Logotypen är grunden i ett företags
varumärke. Sigillet, bomärket,
vapenskölden. Här börjar det.

Företagsidentiteter


Oftast räcker det inte bara med en logotyp. Företaget måste ha en visuell identitet också. En image.

Webbplatser


Från en enkel hemsida till en hel webbplats. Ett hem på internet är idag alla företags viktigaste kommunikationsåtgärd. 

Tidningsdesign


Kundtidningar eller medlemstidningar.
Tryckta eller som pdf.

Trycksaker


Foldrar, broschyrer, kataloger, flyers böcker eller affischer med mera.

Mässmaterial


Allt från roll-ups och vepor till montrar och reklammaterial som muggar och t-shirts.

Skyltsystem


Hänvisningsskyltar, fasadskyltar med mera.

Annonser


Annonsformgivning och annan marknadsföring.

Grafisk identitet

Ibland behöver man gå på djupet.
Det är då den grafiska identiteten
behöver ses över.

Bokformgivning

Brunzell Design har lång erfarenhet
av bokformgivning.
Ett bokprojekt på gång?

Webbplatser

Brunzell Design gör hemsidor i WIX,
Squarespace eller Wordpress.

Exempel på tidigare uppdrag

Aktuella uppdrag och
nyheter hittar du på bloggen

På Brunzell Designs BLOGG kan du läsa om
Brunzell Designs senaste uppdrag blandat
med personliga betraktelser och rent nonsens. 
Den röda tråden är tankar och information
angående 
grafisk design och kommunikation.

BRUNZELL DESIGN

Johan Brunzell

Grafisk Designer / Art Director (DRMI)

Jag som driver Brunzell Design heter Johan Brunzell.
I över tjugofem år har jag arbetat med design,
marknadsföring och illustration, både som anställd
och genom att driva eget. Alla dessa år har givit mig en
gedigen kunskap som jag tar med mig in i alla projekt,
stora som små.

Tipsa dina kollegor!